Archive for નવેમ્બર, 2009

આને કહેવાય ગુજરાતી !!!

Posted by: arsh on નવેમ્બર 30, 2009

દિલ પૂછે છે મારૂ…..

Posted by: arsh on નવેમ્બર 27, 2009

મારે ફરી ઍક વાર શાળા ઍ જવુ છે.

Posted by: arsh on નવેમ્બર 18, 2009

મારા હ્રદયની વાત

Posted by: arsh on નવેમ્બર 3, 2009